Gitte Olesen
(Forfatter)

Dansk Hæmatologisk Selskab
Gitte Olesen, Overlæge, Ph.D.
Hæmatologisk afdeling R
Aarhus Universitetshospital
8000 Århus C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger