Peter Plaschke
(Referent)

Dansk Selskab for Allergologi
Peter Plaschke, Speciallægekonsulent, dr. med.
Allergi- og lungeambulatoriet CAPIOCFR hospitaler
Lyngby
2800 Lyngby
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger