Christine i Dali
(Referent)

Dansk Pædiatrisk Selskab
Christine i Dali, Speciallæge, ph.d.
Børneafdelingen
Rigshospitalet
2100 København Ø
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger