Michael Borre
(Forfatter)

Dansk Urologisk Selskab
Michael Borre, Lærestolsprofessor, overlæge, dr.med., Ph.D
Urinvejskirurgi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger