Erik Breth Jakobsen
(Referent)

Dansk Urologisk Selskab
Erik Breth Jakobsen, Ledende overlæge
Urologisk afdeling
Næstved Sygehus
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger