Jørgen H. Engberg
(Forfatter)

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
Jørgen H. Engberg, Overlæge, dr.med.
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Slagelse Sygehus
4200 Slagelse
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger