Tom Giedsing Hansen
(Forfatter)

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Tom Giedsing Hansen, Overlæge, ph.d.
Anæstesiologisk-intensiv afdeling V
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger