Thomas Fichtner Bendtsen
(Forfatter)

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Thomas Fichtner Bendtsen, Overlæge, ph.d.
Operation og Intensiv Nord
Aarhus Universitetshospital
8000 Århus C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger