Ole Snorgaard
(Referent)

Dansk Endokrinologisk Selskab
Ole Snorgaard, Overlæge
Endokrinologisk afdeling
Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger