Thomas Peter Norus
(Referent)

Dansk Urologisk Selskab
Thomas Peter Norus, Overlæge
Urologisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
4000 Roskilde
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger