Ulla Overgaard Andersen
(Forfatter og referent)

Dansk Cardiologisk Selskab
Ulla Overgaard Andersen, Overlæge, dr.med
Kardiologisk afsnit
Holbæk Sygehus
4300 Holbæk
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger