Isik Somuncu Johansen
(Forfatter og referent)

Dansk Selskab for Infektionsmedicin
Isik Somuncu Johansen, Professor, specialeansvarlig overlæge, dr. med.
Infektionsmedicinsk Afdeling Q,
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger