Maj Vinberg
(Referent)

Dansk Psykiatrisk Selskab
Maj Vinberg, overlæge, professor, dr. med., ph.d.
Psykiatrisk Center Nordsjælland, Institut for Klinisk Medicin
Region Hovedstadens Psykiatri
Dyrehavevej 48
2100 København Ø
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger