Axel Brandes
(Forfatter)

Dansk Cardiologisk Selskab
Axel Brandes, Klinisk lektor, overlæge
Hjertemedicinsk afd. B
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger