Junjing Su
(Referent)

Dansk Lungemedicinsk Selskab
Junjing Su
Hjerteafdeling Y
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger