Signe Borgquist
(Forfatter)

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Signe Borgquist, lærestolsprofessor, overlæge, ph.d.
Kræftafdelingen
Aarhus Universitetshopsital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger