Beslutningsstøtte
Beslutningsstøtte

Beslutningsstøtte

Klinisk beslutningsstøtte til læger

- datagrundlag og regler

Fælles Medicin Beslutningsstøtte (FMB) er et system, der støtter lægen ved ordination af medicin.
I beslutningsstøttesystemet knyttes individuelle patientdata, som fx medicinlister, diagnoser og laboratoriedata, med Medicin.dk’s datagrundlag og regler. På den måde får læger aktiv og patientspecifik beslutningsstøtte via alle EPJ- og lægepraksissystemer i Danmark.
Sammenknytningen af data foregår i Triforks beslutningsstøttemotor.
Fælles Medicin Beslutningsstøtte er et samarbejde mellem Trifork, Netic og Medicin.dk. Projektet om implementering af klinisk beslutningsstøtte til læger blev vundet ved et EU-udbud i 2018. Projektet finansieres af Danske Regioner.
Kontakt Anette Petersen på ap@dli.dk, hvis du vil vide mere.

Fælles Medicin Beslutningsstøtte består af følgende 11 moduler:

  • Dobbeltordination – både generisk og analog (substans og ATC 4)
  • Max-dosis på indholdsstofniveau og for flere dispenseringsformer
  • Børn, kontraindikationer og forsigtighed
  • Graviditet
  • Amning
  • Nedsat nyrefunktion
  • Krydsallergi på indholdsstofniveau og på ATC 3 og 4 niveau
  • Kontraindikationer og forsigtighedsregler ud fra diagnoser (ICD10, ICPC2) og laboratoriemålinger
  • Indikationer ud fra diagnose (primært til medicingennemgang)
  • Antibiotikavejledning
Har du brug for data til beslutningsstøtte?
Medicin.dks datagrundlag er struktureret og standardiseret, og kan bruges ved fx ordination, genordination og medicingennemgang i både primær og sekundær sektor – af fx læger og farmaceuter.
Datagrundlaget indeholder også data som kan understøtte medicinhåndtering for sygeplejersker og plejepersonale. Det gælder fx data om hvorvidt tabletter og kapsler må knuses/åbnes/deles, om medicin skal tages med eller uden mad – og det gælder data om risikosituationslægemidler.
Datagrundlaget er udviklet og kvalitetssikret i samarbejde med klinisk aktive, lægefaglige eksperter fra Danmark.
Medicin.dk samarbejder med bl.a. Norge om oversættelse og anvendelse af datagrundlaget i andre lande.
Kontakt Anette Petersen på ap@dli.dk, hvis du vil vide mere.
Vil du høre mere?
Anette Petersen
Udviklingschef
Email: ap@dli.dk
Tel: 39274488