film og fotos
film og fotos

Film og fotos

Adgang til fotos af medicin

og film om, hvordan det bruges

Få fotos af tabletter, kapsler, plastre m.m - og film om brug af devices
Kontakt os på kontakt@medicin.dk, hvis du vil have adgang til fotos eller film.
Medicin.dk samarbejder med de øvrige nordiske lande om fotos af medicin. Når et lægemiddel er fotograferet bliver fotos placeret i en fælles database (Nordisk Identifikations System NIS), hvorfra det enkelte land kan hente fotoet til brug i egne databaser.
Har du brug for fotos af medicin?
Du kan abonnere på fotos - både med baggrundsfarve og fritskrabet. Brug fx fotos til visuelle medicinlister, håndteringsoversigter eller til andre visuelle hjælpeværktøjer.
Genkend medicin
På Medicin.dk bruges fotos blandt andet til identifikation af medicin. Her kan du indtaste informationer om en tablet, kapsel eller et plasters udseende fx farve, kærv og præg. Du vil så få vist alle de produkter, der svarer til de informationer, du har indtastet. Se Genkend medicin.
Hvem bruger identifikation af medicin i Danmark?
Identifikationsfunktionen på medicin.dk er flittigt brugt på forgiftningscentraler, af politi, Falck og ikke mindst i hjemmeplejen, på plejehjem og på socialpædagogiske bosteder, når personalet finder medicin, som de ikke ved, hvad er. Du kan se, hvordan du kan søge i den danske database på siden Genkend medicin.

Nordiske søstersider til Medicin.dk

De øvrige nordiske lande informerer ligesom medicin.dk om lægemidler, men på forskelligt redaktionelt grundlag. Du kan se deres hjemmesider her:

Sådan fotograferes medicin

Det er Medicin.dk i Danmark, der er hovedsæde for NIS-samarbejdet, dvs. det er her, fotograferingen foregår.
I Danmark rekvirerer Medicin.dk præparaterne fra lægemiddelvirksomhederne, når et nyt produkt markedsføres og dermed optages i Lægemiddelstyrelsens "Medicinpriser".
Det enkelte firma er selv ansvarlig for at indsende nye produkter, hvis et produkt ændrer udseende.
Det enkelte firma bedes sende produktet til:
Medicin.dk
Dansk Lægemiddel Information A/S
Lersø Parkallé 101
2100 København Ø
Att. Helle Dyjak
Når medicinen er fotograferet, destrueres den efter gældende regler.
Film om brug af medicin
Skal du bruge instruktionsfilm?
Medicin.dk udarbejder løbende instruktionsfilm om brug af devices fx inhalatorer, spacere og penne til injektion.
Se oversigt over instruktionsfilm, og kontakt os på kontakt@medicin.dk, hvis du ønsker at få adgang til en eller flere film.
Vil du høre mere?
Helle Dyjak
Produktassistent
Email: hd@medicin.dk
Tel: 39274488