Partnerskaber
Partnerskaber

Partnerskaber

Nye løsninger -

skal vi samarbejde?

Det er Medicin.dk's mission at levere innovative løsninger til borgere, sundhedsvæsenet og samfundet.
Derfor er vi altid i gang med nye partnerskaber og projekter. I øjeblikket arbejder vi med:
Green Pharma partnership
Green Pharma partnership er et samarbejde mellem Afdeling for Klinisk Farmakologi, Odense Universitetshospital og Medicin.dk.
Partnerskabets formål er samarbejde om
  • En styrket formidling af klima- og miljøeffekter af lægemidler på digitale formater målrettet såvel sundhedsprofessionelle som borgere. Fx i form af mikrolæringsmoduler, webinars og explainers.
  • Etablering af et datagrundlag for indarbejdelse af klima- og miljødata i FMB (Fælles Medicinbeslutningsstøtte) mhp. formidling i de elektroniske patientjournaler.
  • Forskningsunderstøttelse mhp. øget evidens af hvilke formidlingsformater- og virkemidler, der har størst impact på kompetencer hos modtagerne.
Gyldendal e-læring & Medicin.dk
Medicin.dk og Gyldendal e-Learning er gået sammen om at udvikle nye korte e-læringsformater, der skal mindske risikoen for fejl med medicin i sundhedsvæsenet.
 
Utilsigtede hændelser i forbindelse med håndtering af medicin er en af de helt store udfordringer i sundhedsvæsenet i disse år, og den vil Gyldendal e-Learning og Medicin.dk med det nye samarbejde afhjælpe ved at udvikle korte, enkle kompetencegivende e-læringskurser til personalet.
Nordic Health Information Partnership
Nordic Health Information Partnership er et partnerskab mellem Läkemedelsindustriföreningens Service AB (Sverige), Felleskatalogen AS (Norge), Pharmaca Health Intelligence Ltd (Finland) og Medicin.dk.
Partnerskabets formål er
  • At samarbejde om udveksling og deling af relevante sundhedsoplysninger i alle dens aspekter, herunder men ikke begrænset til farmaceutisk information.
  • At etablere og implementere fælles flerårige strategiske udviklingsplaner.
  • At optimere forretningen ved at samarbejde om brug af ressourcer, kompetencer og teknologi.
  • At etablere et fælles kompetencenetværk og dele viden om topmøder, strategiske arbejdspakker og ved at arbejde sammen om projekter fx forskningsprojekter, videndelingsinitiativer, træningsprogrammer, produktudvikling, innovationsprojekter og andre aktiviteter, der stemmer overens med partnernes fælles interesser og ekspertise.
Vil du høre mere?
Henrik Villadsen
Direktør
Email: hvi@medicin.dk
Tel: 39274488