Patientinformation
Patientinformation

Patientinformation

Læg film og anden understøttende information

sammen med indlægssedlen

Har I supplerende informationsmateriale om jeres produkt, som I gerne vil præsentere sammen med indlægssedlen?
Aftale med Lægemiddelstyrelsen
Efter aftale med Lægemiddelstyrelsen er det tilladt at præsentere film, fotos eller lignende sammen med den elektroniske indlægsseddel, så længe materialet har karakter af at være understøttende information. Understøttende information er materiale, som kan hjælpe brugeren til sikker og korrekt brug af medicinen og medvirke til at mindske risikoen for fejl.
Overordnede retningslinjer
Efter aftale med Lægemiddelstyrelsen skal materialet overholde følgende:
  • Evt. tekst og eller speak skal være på dansk.
  • Skal have karakter af at være instruktion eller vejledning.
  • Materialet må ikke være reklame.
Download faktaark om understøttende materiale på indlægssedler.dk
Understøttende informationsmateriale kan fx være:

Om Medicin.dk - Indlægssedler

Indlægssedler.dk er en del af Medicin.dk. Medicin.dk udgiver desuden de to undersider Professionel og Borger, der til sammen har mere end 8 mio. sidevisninger om måneden. P.t. er der på en almindelig måned mere end 215.000 opslag alene på Medicin.dk - Indlægssedler.
Flere og flere virksomheder ønsker at præsentere materiale på Indlægssedler.dk. Foreløbig har 23 virksomheder ønsket at informere denne vej og flere er på vej.
Vil du høre mere?
Gitte Scheel Liljeroth
Informationsfarmakonom
Email: gli@medicin.dk
Tel: 39274488