viden redder liv
viden redder liv

Nu nemmere at rapportere UTH

Publiceret: 13.01.2022

 

Styrelsen for Patientsikkerhed orienterer om, at der fra den 11. januar 2022 gennemføres en række tekniske forbedringer i Dansk Patientsikkerhedsdatabase , så det både bliver hurtigere og nemmere at indrapportere utilsigtede hændelser. 

 

Færre felter og mere inuitiv 

Styrelsen for Patientsikkerhed skriver: "Sundhedspersoner skal nu udfylde færre felter i rapporteringsskemaet, og rækkefølgen af felterne er gjort mere intuitiv. Samtidig flyttes klassificeringen af hændelserne fra den, der rapporterer hændelsen, til den medarbejder, der skal sagsbehandle hændelsen i kommune eller region, hvilket forventes at bidrage til at øge datakvaliteten". 

 

Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside