viden redder liv
viden redder liv

Nedslag fra møde om behandling af smerter

Publiceret: 10.05.2022

 

Onsdag den 4. maj havde Medicin.dk inviteret forfattere og referenter til et stormøde med fokus på behandling af smerter. Det var en berigende og lærerig dag, der især tydeliggjorde kompleksiteten i behandling af smerter. 

 

Oplægsholdere på dagen var (i kronologisk rækkefølge):  

 • Zandra Nymand Ennis, afdelingslæge, ph.d., OUH og kommende referent på Medicin.dks afsnit om behandling af smerter
 • Signe Düring, ph.d., overlæge i psykiatri, forfatter på Medicin.dks afsnit om medicinafhængighed, Region H
 • Karin Due Bruun, overlæge Smertecenter Syd, OUH og forfatter på Medicin.dks afsnit om behandling af smerter

 

Nedslag fra dagen: 

 

 • Opioidforbruget i Danmark er værd at være opmærksom på, men der er et stykke vej til amerikanske tilstande.
 • Det er svært at forudsige, hvilke patienter der er i risiko for at udvikle afhængighed.
 • At give opioid som lindring af akutte smerter (ved traumer eller efter operation) er ikke et problem.
 • Det giver god mening at aftale indikation og behandlingslængde med patienten ved behandlingens start.
 • Når kroniske smertepatienter har været i behandling med paracetamol, NSAID og opioid i en længere periode, er der stor sandsynlighed for, at det ikke længere har en effekt, og det giver mening at prøve at seponere.
 • At uddanne smertepatienten i at håndtere - og leve med - sine smerter giver ofte rigtigt god effekt.
 • Måden smerten italesættes på overfor patienten, har stor betydning for patientens oplevede smerte. Når en alvorlig diagnose er udelukket, anbefales det fx at tale om ”normale alderssvarende forhold” i stedet for ”slitage af ryggen”.
 • Vi skal fortsætte arbejdet med at reducere forbruget af opioider til patienter med kroniske non-maligne smerter.

 

Næste møde for forfattere og referenter: Multisygdom og polyfarmaci 11. oktober 2022 - sæt kryds i kalenderen!  

Næste møde for forfattere og referenter er tirsdag den 11. oktober 2022. Mødet kommer til at handle om multisygdom og polyfarmaci.  

Nærmere information følger efter sommerferien.