viden redder liv
viden redder liv

Skal medicin på skoleskemaet?

Publiceret: 19.09.2022

 

Døde Marilyn Monroe af en overdosis medicin? Hvad er medicin lavet af? Og hvor meget medicin kan et menneske tåle? 

 

Det er nogle af de spørgsmål, som elever i 4.-6. klasse stiller, når apoteksfarmaceuter landet over, sætter medicin på skoleskemaet i projektet Skole-Medicin-Temadagen. 

På temadagen får eleverne lov til at sidde med forskellige typer medicin, prøve at putte det i vand, og se hvad der sker med fx en kapsel og en brusetablet. Eleverne lærer fx også at finde information i en indlægsseddel og teste deres egen smertetærskel ved at holde hånden i koldt vand. 

 

Baggrund 

Skole Medicin Temadagen er blevet til på baggrund af et pilotprojekt, hvor farmaceuter underviste skoleelever i basisviden om medicin. Projektet blev så godt modtaget ude på skolerne, at man besluttede at søge midler til at gå videre med det. I dag er det apotekeren, eller en farmaceut, fra det lokale apotek, der tager ud og underviser eleverne i samarbejde med elevernes lærer. 

 

Projektet er et samarbejde mellem Institut for Farmaci på Københavns Universitet og Rigshospitalet. I projektgruppen, og det rådgivende udvalg bag projektet, sidder desuden skolelærere, en projektmedarbejder, en repræsentant for Danmarks Apotekerforening og en apoteker. Projektet er økonomisk støttet af Novo Nordisk Fonden.  

 

Nysgerrig? 

Synes du også det er en god ide? Og kender du en lærer, eller har du selv et barn i 4.-6. klasse, så skriv til skolemedicintemadag@sund.ku.dk. Så formidler projektlederne, Lotte Stig Nørgaard og Trine Graabæk, kontakt til de relevante personer. Du kan se flyer om dagen her: Skole-Medicin-Temadagen 

Skole Medicin Temadagen