viden redder liv
viden redder liv

Klog på UTH

Publiceret: 19.04.2023

 

Klog på UTH 

Styrelsen for patientsikkerhed deler hver måned cases med problemstillinger fra utilsigtede hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase. De kalder kampagnen "Klog på UTH". 

 

Med "Klog på UTH" ønsker Styrelsen for Patientsikkerhed at formidle den læring og viden, de får gennem de rapporterede utilsigtede hændelser, for på den måde at forebygge, at det samme sker for den næste patient.  

 

Om UTH (citat fra Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside): 

"En utilsigtet hændelse (UTH) er en begivenhed i sundhedsvæsenet, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information". 

 

Læs mere om Klog på UTH