Methenamin

J01XX

Revideret: 12.05.2020

Methenamin fraspalter formaldehyd i sur urin. Karakteristisk for formaldehyd er, at det i de opnåelige koncentrationer kun virker bakteriostatisk.  

 

Der er ikke set resistensudvikling.  

 

Methenamin virker kun ved sur urin og egner sig først og fremmest til langvarig anvendelse, især hos patienter med kateter à demeure, hvor der er bakteriuri og dermed konstant risiko for infektion af urinvejene. 

 

Det er nødvendigt at kontrollere urinens pH og være opmærksom på, at visse bakterier, fx pseudomonas og proteusarter, vedholdende gør urinen basisk, så pH ikke kan sænkes, selv ved indgift af store doser acidificerende midler. 

 

Infektion med gærsvampe kan også blive en følge deraf. 

Dysuri kan forekomme pga. den sure urin. 

Kontraindikationer

  • Formalinallergi
  • Vedr. nedsat lever- og/eller nyrefunktion, se ovenfor.
  • Kraftig dehydrering
  • Akut pyelonefritis
  • Metabolisk acidose.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Methenamin Haiprex
Mylan
tabletter  1 g 100 stk.  
 
 
Gå til toppen af siden...