Aminoglykosider ved knogle- og ledinfektioner

J01GB

Revideret: 12.05.2020

Ved knogle- og ledinfektioner er det vanskeligt at opnå tilstrækkeligt høje koncentrationer af aminoglykosider i infektionsfoci ved systemisk behandling, fordi disse stoffers nefrotoksicitet og ototoksicitet ikke tillader høje doser i længere tid. 

 

Ved lokalinstillation kan der derimod opnås meget høje koncentrationer lokalt, uden at serumkoncentrationen når toksiske værdier.  

 

Aminoglykosider er velegnede til denne applikationsmåde pga. deres brede spektrum, som i de mulige koncentrationer dækker alle de væsentligste bakterier, der er årsag til knogle- og ledinfektioner, bortset fra de anaerobe bakterier.  

 

Den baktericide effekt øges proportionalt med stigende koncentrationer. Aminoglykosider er også velegnede til dette formål pga. deres gode stabilitet og langsomme elimination fra fokus.  

 

Selv meget høje koncentrationer af aminoglykosider har ikke vist nogen skadelig effekt på knogle- og ledvæv og påvirker ikke de normale helingsprocesser. 

 

Da der som regel kun findes relativt få mikroorganismer i de behandlede områder, og da påvirkningen af normalfloraen er minimal, forventes det ikke, at resistensudvikling vil blive et problem.  

 

Ved samtidig systemisk behandling med relevante β-laktamantibiotika kan der forventes en synergistisk effekt. Ved behandling af knogle- eller ledinfektioner, hvor der er mistanke om anaerob blandingsinfektion, tilrådes samtidig systemisk behandling med metronidazol. 


Gentamicin anvendes indlejret i et resorberbart implantat med grundmasse bestående af bovint kollagen. Herfra afgives gentamicin en del hurtigere (over ca. 10 dage), hvorved der nås meget høje koncentrationer lokalt samt serumkoncentrationer på op til 6 mikrogram/ml. Efter 5-6 uger er kollagen-grundmassen resorberet. Hvis der samtidig gives systemisk gentamicin, bør serumkoncentrationen kontrolleres. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Gentamicin Gentacoll®
SERB SA
implantat  1,3 mg/cm2 1 stk. (20 x 5 cm)   4.396,13
Gentamicin Gentacoll®
SERB SA
implantat  1,3 mg/cm2 1 stk. (5 x 5 cm)   4.627,78
Gentamicin Gentacoll®
SERB SA
implantat  1,3 mg/cm2 1 stk. (10 x 10 cm)   4.396,13
 
 
Gå til toppen af siden...