Foscarnet (virusinfektioner)

J05AD

Revideret: 28.05.2020

Antiviral virkningsmekanisme 

Foscarnet (natriumsaltet af fosformyresyre) hæmmer funktionen af en række virale DNA-polymeraser. Til forskel fra fx aciclovir, ganciclovir og zidovudin udøves den hæmmende effekt af foscarnet direkte uden forudgående fosforylering. 

Foscarnet hæmmer replikationen af herpesgruppens virus (herpes simplex virus, varicella zoster virus, Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, human herpes-virus 6 og 8) og human immundefekt-virus (HIV). 

Foscarnet er ikke markedsført i Danmark, men kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek. 

Anvendelsesområder

  • Chorioretinitis, forårsaget af Cytomegalovirus hos HIV-inficerede patienter
  • CMV-sygdom i forbindelse med knoglemarvs- og organtransplantation
  • Immunsupprimerede patienter med aciclovir og ganciclovir resistente infektioner, forårsaget af herpes simplex virus, varicella zoster virus eller Cytomegalovirus.

Bivirkninger

Den hyppigste bivirkning er nefropati, som dog kan forebygges ved dosisreduktion ved nedsat nyrefunktion samt ved en høj, daglig væsketilførsel. Nefropatien er oftest reversibel ved ophør med behandling. 

Der kan også forekomme et fald i P-calcium. Genitale ulcera ses. 

 
 
Gå til toppen af siden...