Reverse transcriptase-hæmmere (midler mod HIV)

J05AF

Revideret: 28.05.2020

Reverse transcriptase-hæmmere kan inddeles i to hovedgrupper: 

 

Nukleosid- og nukleotid-RT-hæmmere 

Nukleosid-RT-hæmmerne abacavir, emtricitabin, lamivudin og zidovudin samt nukleotid-RT-hæmmeren tenofovir hæmmer HIV's RNA-afhængige DNA-polymerase ved substratkonkurrence. Det virale enzym indbygger analogen, hvorved DNA-syntesen blokeres. 

 

Non-nukleosid-RT-hæmmere 

Efavirenz, etravirin, rilpivirin, doravirin og nevirapin blokerer DNA-syntesen ved direkte binding til polymerasen. 

 
 
Gå til toppen af siden...