Ribavirin (virusinfektioner)

J05AP

Revideret: 25.06.2020

Ribavirin er en syntetisk fremstillet purinanalog, der kemisk ligner guanosin, der er en naturlig bestanddel af RNA og DNA. Ribavirin har antiviral effekt på et bredt spektrum af humanpatogene RNA- og DNA-virus. Men den egentlige virkningsmekanisme er ikke fuldt klarlagt. 

Anvendelsesområder

Ribavirin er det mest bredspektrede antivirale stof, der kendes - dets eneste sikre kliniske plads er imidlertid ved behandling af hepatitis C, hvor det bruges i kombination med DAA

 

Aerosolbehandling med ribavirin har i dobbeltblind-undersøgelser vist en vis effekt på influenza A og B og respiratorisk syncytial (RS)-virusinfektioner. Intravenøst ribavirin har effekt ved Lassafeber og nogle hantavirus-infektioner.  

Ribavirin-tabletter, -aerosol og -injektionsvæske er dog ikke markedsført i Danmark, men kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek. 

 
 
Gå til toppen af siden...