Immunsera fra dyr

J06A

Revideret: 30.04.2020
Disse præparater fremstilles af sera fra immuniserede dyr. Botulismeantitoksin, difteriantitoksin og hugormeantitoksin udleveres fra Statens Serum Institut. Sjældnere anvendte antitoksiner som skorpionantitoksin og slangeantitoksin kan evt. fremskaffes og udleveres efter særlig aftale.

Forsigtighedsregler

Alle præparater kan udløse allergiske reaktioner. Disse kan vise sig straks i form af anafylaktisk shock eller forsinket i form af hudreaktioner eller som serumsyge, der typisk opstår 7-12 dage efter indgiften. Hvis patienten tidligere har fået serum fra samme dyreart, kan reaktionen komme allerede efter 2 dage.  

Serumsyge skyldes reaktion mellem cirkulerende antigen og nydannet antistof. Symptomerne er feber, urticaria, ledsmerter, ødemer og ofte også universel lymfeknudesvulst og miltsvulst ledsaget af eosinofili og leukopeni. I alvorlige tilfælde ses nyreinsufficiens. 

Behandlingen af serumsyge er symptomatisk. Acetylsalicylsyre har god effekt på ledreaktioner. Desuden gives antihistamin og i mere alvorlige tilfælde glukokortikoider.
På grund af risikoen for allergiske reaktioner må gentagne injektioner kun gives inden for 3 døgn efter første indgift. Fornyet indgift på senere tidspunkt er kontraindiceret.
Der bør inden endelig indgift foretages intrakutanprøve med 0,1 ml af det pågældende præparat fortyndet 1:100.
Adrenalin-injektionsvæske 0,1% skal være parat i tilfælde af anafylaktisk shock. 

Graviditet

Der foreligger ingen meddelelser om teratogen effekt eller bivirkninger hos fosteret, men der er teoretisk risiko for sensibilisering. Anafylaktiske reaktioner hos moderen kan medføre abort eller asfyksi hos fosteret.

Farmakokinetik

Artsfremmede immunglobuliner elimineres ved første indgift i løbet af ca. 14 dage, ved senere indgift betydeligt hurtigere.
 
 
Gå til toppen af siden...