Anæstetika til universel anæstesi

N01A

Revideret: 22.04.2020

Anæstetika kan frembringe reversibel bevidstløshed og smertefrihed ved at påvirke forskellige transmittersystemer og ionkanaler i cerebrum. Virkningsmekanismen mht. hvordan de fremkalder anæstesi, er i det væsentligste ukendt. 

 

Dyreeksperimentelle undersøgelser har vist, at stort set samtlige de klinisk anvendte anæstesimidler er skadelige for den umodne og udviklende hjerne. Anæstesimidler inducerer såkaldt apoptotisk neurodegeneration (DNA-programmeret celledød) og medfører neurokognitive funktionstab hos de eksponerede dyr. Det er dog usikkert, om disse fund har nogen klinisk betydning for mennesker (3184) (3383)

 

FDA udsendte i 2016 en advarsel om brug af anæstesimidler til gravide kvinder og småbørn, hvori de gjorde opmærksom på den potentielle risiko for hjerneskade, især ved længerevarende eksponeringer (> 3 timer) samt hos børn < 3 år (3185). De anæstesiologiske selskaber i Europa mener dog ikke, man kan tillægge resultaterne af de dyreeksperimentelle undersøgelser nogen større betydning, så længe de endnu ikke er blevet bekræftet i humane studier (3186)

Referencer

3383. Hansen TG, Engelhardt T. Long-term neurocognitive outcomes following surgery and anaesthesia in early life. Curr Opin Anaesthesiol. 2018; 31(3):297-301, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29432291 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 

3185. FDA. FDA Drug Safety Communication: FDA approves label changes for use of general anesthetic and sedation drugs in young children. U. S. Food and Drug Administration. 2017; , https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm554634 (Lokaliseret 24. april 2019)

 

3186. Hansen TG. Use of anaesthetics in young children: Consensus statement of the European Society of Anaesthesiology, the European Society for Paediatric Anaesthesiology, the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiology and the European Safe Tots Anaesthesia Research Initiative. Eur J Anaesthesiol. 2017; 34(6):327-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28459783 (Lokaliseret 16. juni 2017)

 

3184. Hansen TG. Anesthesia-related neurotoxicity and the developing animal brain is not a significant problem in children. Paediatric Anaesthesia. 2015; 25:65-72, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pan.12548/abstract (Lokaliseret 14. juni 2017)

 
 
 
Gå til toppen af siden...