Alkylerende midler

L01A, L01X

Revideret: 18.05.2020

Alkylerende stoffer danner kovalente bindinger med biologisk vigtige makromolekyler og skader deres funktion. Specielt sker der en binding til og evt. krydsbindning af DNA. Efterfølgende processering eller reparation af læsionerne kan forårsage enkelt- eller dobbelt brud på DNA strengen og celledød. Flere af stofferne bliver først reaktive efter kemisk modificering in vivo (prodrugs). Alkylerende stoffer underinddeles i sennepsgasderivater (fx cyclophosphamid, ifosfamid og melphalan), platiner (fx cisplatin og carboplatin) og øvrige (fx temozolomid).  

Anvendelsesområder

  • Bendamustin, busulfan, chlorambucil, dacarbazin, lomustin, melphalan og thiotepa: Hæmatologiske sygdomme. Lomustin anvendes desuden ved cerebrale tumorer.
  • Carmustin: Hjernetumorer. Non-Hodgkins lymfom og Hodgkins sygdom som sekundær behandling.
  • Chlormethin (Mechlorethamin): Topikal behandling af mycosis fungoides (Kutant T-cellelymfom).
  • Cyclophosphamid: Mamma- og i sjældne tilfælde ved ovariecancer samt ved hæmatologiske sygdomme.
  • Ifosfamid: Sarkomer og i visse situationer ved lymfomer.
  • Platinerne: Lunge-, hoved-hals-, colorektal-, gastro-intestinal- og urogenitalcancer.
  • Streptozocin: Metastaserende tumorer udgået fra pancreas.
  • Temozolomid: Hjernetumorer.
  • Treosulfan: Hæmatologiske sygdomme og ovariecancer.

Behandlingsvejledning

Kan gives som en kontinuerlig daglig tabletbehandling, i intervaller eller som infusion med en daglig dosis i 1-5 dage med et interval på 14-28 dage. 

Præparatvalg

Afhænger af tumortypen.
Der er i reglen krydsresistens mellem de enkelte midler i gruppen af alkylerende stoffer.

Bivirkninger

Ved længere tids behandling med alkylerende midler må den mutagene og muligt karcinogene effekt haves in mente.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Melphalan Alkeran®
Aspen Nordic
filmovertrukne tabletter  2 mg 25 stk.  
Bendamustin Bendamustin "Actavis"
TEVA
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml 5 x 25 mg  
Bendamustin Bendamustin "Actavis"
TEVA
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml 5 x 100 mg  
Bendamustin Bendamustine "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml 5 x 25 mg  
Bendamustin Bendamustine "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml 5 x 100 mg  
Bendamustin Bendamustinhydrochlorid "Accord"
Accord
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml 5 x 10 ml  
Bendamustin Bendamustinhydrochlorid "Accord"
Accord
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml 5 x 40 ml  
Busulfan Busilvex®
Pierre Fabre
konc. til infusionsvæske, opl.  6 mg/ml 8 x 10 ml  
Carboplatin Carboplatin "Accord"
Accord
konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 15 ml  
Carboplatin Carboplatin "Accord"
Accord
konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 45 ml  
Carboplatin Carboplatin "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 15 ml  
Carboplatin Carboplatin "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 45 ml  
Carmustin Carmustine "Macure"
Macure Pharma
pulver og solvens til konc. til injektionsvæske  100 mg 1 stk.  
Carmustin Carmustine Obvius
Øresund Pharma
pulver og solvens til konc. til injektionsvæske  100 mg 1 stk.  
Cisplatin Cisplatin "Accord"
Accord
konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/ml 50 ml  
Cisplatin Cisplatin "Accord"
Accord
konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/ml 100 ml  
Cisplatin Cisplatin "Ebewe"
Sandoz
konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/ml 50 ml  
Cisplatin Cisplatin "Ebewe"
Sandoz
konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/ml 100 ml  
Cisplatin Cisplatin "Pfizer"
Hospira Nordic
konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/ml 50 ml  
Cisplatin Cisplatin "Pfizer"
Hospira Nordic
konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/ml 100 ml  
Cyclophosphamid Cyclophosphamid "2care4"
Parallelimport
overtrukne tabletter  50 mg 100 stk. (blister)  
Dacarbazin Dacarbazine "Lipomed"
LIPOMED
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  200 mg 10 stk.  
Dacarbazin Dacarbazine "Lipomed"
LIPOMED
pulver til infusionsvæske, opl.  500 mg 1 stk.  
Dacarbazin Dacarbazine "Medac"
Medac
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  200 mg 10 htgl  
Dacarbazin Dacarbazine "Medac"
Medac
pulver til infusionsvæske, opl.  500 mg 1 htgl.  
Ifosfamid Holoxan®
Baxter
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1 g 1 g  
Chlormethin Ledaga
Recordati
gel  160 mikrg/g 60 g  
Chlorambucil Leukeran®
Aspen Nordic
filmovertrukne tabletter  2 mg 25 stk.  
Chlorambucil Leukeran®
Aspen Nordic
filmovertrukne tabletter  2 mg 25 stk.  
Bendamustin Levact
Mundipharma
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml 5 x 25 mg  
Bendamustin Levact
Mundipharma
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml 5 x 100 mg  
Lomustin Lomustine "Medac"
Medac
kapsler  40 mg 20 stk.  
Melphalan Melphalan "Macure"
Macure Pharma
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  50 mg 1 stk.  
Melphalan Melphalan "Paranova"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  2 mg 25 stk.  
Oxaliplatin Oxaliplatin "Accord"
Accord
konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 ml  
Oxaliplatin Oxaliplatin "Accord"
Accord
konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 20 ml  
Oxaliplatin Oxaliplatin "Accord"
Accord
konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 40 ml  
Oxaliplatin Oxaliplatin "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 ml  
Oxaliplatin Oxaliplatin "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 20 ml  
Oxaliplatin Oxaliplatin "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 40 ml  
Cyclophosphamid Sendoxan®
Baxter
overtrukne tabletter  50 mg 100 stk. (blister)  
Cyclophosphamid Sendoxan®
Baxter
pulver til injektionsvæske, opl.  1 g 1 htgl. a 1 g  
Cyclophosphamid Sendoxan®
Baxter
pulver til injektionsvæske, opl.  200 mg 1 htgl. a 200 mg  
Cyclophosphamid Sendoxan®
Baxter
pulver til injektionsvæske, opl.  500 mg 1 htgl. a 500 mg  
Temozolomid Temozolomid "Fair-Med"
Fair-Med Healthcare
hårde kapsler  5 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomid "Fair-Med"
Fair-Med Healthcare
hårde kapsler  5 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomid "Fair-Med"
Fair-Med Healthcare
hårde kapsler  20 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomid "Fair-Med"
Fair-Med Healthcare
hårde kapsler  20 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomid "Fair-Med"
Fair-Med Healthcare
hårde kapsler  100 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomid "Fair-Med"
Fair-Med Healthcare
hårde kapsler  100 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomid "Fair-Med"
Fair-Med Healthcare
hårde kapsler  140 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomid "Fair-Med"
Fair-Med Healthcare
hårde kapsler  140 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomid "Fair-Med"
Fair-Med Healthcare
hårde kapsler  180 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomid "Fair-Med"
Fair-Med Healthcare
hårde kapsler  180 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomid "Fair-Med"
Fair-Med Healthcare
hårde kapsler  250 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomid "Fair-Med"
Fair-Med Healthcare
hårde kapsler  250 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomid "STADA"
STADA Nordic
hårde kapsler  5 mg 20 stk.  
Temozolomid Temozolomid "STADA"
STADA Nordic
hårde kapsler  20 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomid "STADA"
STADA Nordic
hårde kapsler  20 mg 20 stk.  
Temozolomid Temozolomid "STADA"
STADA Nordic
hårde kapsler  100 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomid "STADA"
STADA Nordic
hårde kapsler  140 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomid "STADA"
STADA Nordic
hårde kapsler  180 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomid "STADA"
STADA Nordic
hårde kapsler  250 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomide "Accord"
Accord
hårde kapsler  5 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomide "Accord"
Accord
hårde kapsler  20 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomide "Accord"
Accord
hårde kapsler  20 mg 20 stk.  
Temozolomid Temozolomide "Accord"
Accord
hårde kapsler  100 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomide "Accord"
Accord
hårde kapsler  140 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomide "Accord"
Accord
hårde kapsler  180 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomide "Accord"
Accord
hårde kapsler  250 mg 5 stk.  
Temozolomid Temozolomide "SUN"
SUN Pharma
hårde kapsler  5 mg 20 stk. (blister)  
Temozolomid Temozolomide "SUN"
SUN Pharma
hårde kapsler  20 mg 5 stk. (blister)  
Temozolomid Temozolomide "SUN"
SUN Pharma
hårde kapsler  100 mg 5 stk. (blister)  
Temozolomid Temozolomide "SUN"
SUN Pharma
hårde kapsler  140 mg 5 stk. (blister)  
Temozolomid Temozolomide "SUN"
SUN Pharma
hårde kapsler  140 mg 20 stk. (blister)  
Temozolomid Temozolomide "SUN"
SUN Pharma
hårde kapsler  180 mg 5 stk. (blister)  
Temozolomid Temozolomide "SUN"
SUN Pharma
hårde kapsler  250 mg 5 stk. (blister)  
Thiotepa Tepadina
Accord
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  15 mg 1 stk.  
Thiotepa Tepadina
Accord
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  15 mg 1 stk. (Orifarm)  
Thiotepa Tepadina
Accord
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  15 mg 1 stk. (Abacus)  
Thiotepa Tepadina
Accord
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.  
Thiotepa Tepadina
Accord
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk. (Orifarm)  
Thiotepa Tepadina
Accord
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk. (Abacus)  
Treosulfan Trecondi
Medac
pulver til infusionsvæske, opl.  1 g 1 stk.  
Treosulfan Trecondi
Medac
pulver til infusionsvæske, opl.  5 g 1 stk.  
Treosulfan Treosulfan "Medac"
Medac
hårde kapsler  250 mg 50 stk.  
Treosulfan Treosulfan "Medac"
Medac
hårde kapsler  250 mg 100 stk.  
Streptozocin Zanosar®
CampusPharma
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  1 g 1 stk.  
Streptozocin Zanosar®
CampusPharma
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  1 g 1 stk.  
 
 
Gå til toppen af siden...