Kolonistimulerende faktorer (immunstimulerende midler)

L03AA, L03AX

Revideret: 28.05.2020

Anvendelsesområder

Den kliniske anvendelse af granulocyt-kolonistimulerende faktorer er indiceret ved tilstande med primær eller sekundær (induceret) neutropeni: 

  • Primær neutropeni ses ved aplastisk anæmi, visse tilfælde af myelodysplastisk syndrom (kombination med erytrocytstimulerende midler), alvorlig kongenit neutropeni og cyclisk neutropeni.
  • Sekundær (induceret) neutropeni ses hyppigst efter anvendelse af cytostatika.

Granulocyt-kolonistimulerende faktor - og i specielle situationer plerixafor - bruges endvidere til mobilisering af stamceller fra knoglemarv til perifert blod, således at stamcellerne kan høstes ved leukaferese. Denne teknik bruges både til patienter, der skal gennemgå en autolog transplantation, og til raske donorer, der skal donere stamceller til en allogen transplantation. 

Se endvidere "Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytstimulerende vækstfaktor (G-CSF) ved mobilisering af stamceller til perifært blod", Medicinrådet, 2019. 

Farmakodynamik

Hæmatopoietiske vækstfaktorer er naturligt forekommende glykoproteiner, som via binding til membranreceptorer regulerer knoglemarvens dannelse af erytroide, myeloide, lymfoide og trombocytoide cellulære forstadier og dermed produktionen af modne celler. G-CSF stimulerer vækst og udmodning af myeloide celler og dermed produktion og frigivelse af granulocytter og forstadier- inkl. stamceller til blodbanen. 

 

Plerixafor hæmmer reversibelt binding af stamceller til knoglemarven, og anvendt sammen med granulocyt-kolonistimulerende faktor resulterer det i en synergistisk øgning af stamcellemobilisering til blodbanen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Filgrastim Accofil
Accord
injektions-/infusionsvæske, opl, sprøjte  30 ME/0,5ml 5 stk.   474,65
Filgrastim Accofil
Accord
injektions-/infusionsvæske, opl, sprøjte  48 ME/0,5ml 5 stk.   375,14
Lenograstim Granocyte®
Sanofi
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  13,4 Mill. IE 5 stk.   1.218,87
Lenograstim Granocyte®
Sanofi
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  33,6 Mill. IE 5 stk.   968,80
Lipegfilgrastim Lonquex
TEVA
injektionsvæske, opl.  6 mg 1 stk.   506,87
Plerixafor Mozobil
Sanofi
injektionsvæske, opl.  20 mg/ml 1,2 ml   35.806,12
Pegfilgrastim Neulasta
Amgen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  6 mg 0,6 ml   440,61
Filgrastim Neupogen®
Amgen
injektionsvæske, opl.  0,3 mg/ml 5 htgl. a 1 ml   849,23
Filgrastim Neupogen®
Amgen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  0,6 mg/ml 5 x 0,5 ml  (Novum) 897,42
Filgrastim Neupogen®
Amgen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  0,96 mg/ml 5 x 0,5 ml  (Novum) 890,10
Filgrastim Nivestim
Pfizer
injektions- og infusionsvæske, opl.  12 mio IE/0,2 ml 5 x 0,2 ml   793,87
Filgrastim Nivestim
Pfizer
injektions- og infusionsvæske, opl.  12 mio IE/0,2 ml 5 x 0,2 ml (Abacus)   839,09
Pegfilgrastim Pelgraz
Accord
injektionsvæske, opl. i sprøjte  6 mg 1 stk.   451,42
Pegfilgrastim Pelgraz
Accord
Injektionsvæske, opl. i fyldt injektor  6 mg 1 stk.   440,32
Pegfilgrastim Pelmeg®
Mundipharma
Udgået 05.04.2021
injektionsvæske, opl. i sprøjte  6 mg 1 stk.  
Filgrastim Zarzio
Sandoz
injektions- og infusionsvæske, opl.  30 mill. E/0,5 ml 5 x 0,5 ml   568,79
Filgrastim Zarzio
Sandoz
injektions- og infusionsvæske, opl.  48 mill. E/0,5 ml 5 x 0,5 ml   394,76
Pegfilgrastim Ziextenzo®
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  6 mg 0,6 ml   451,92

Referencer

3398. Klastersky J, de Naurois J, Rolston K et al. Management of febrile neutropaenia: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol. 2016; 27(suppl 5):111-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27664247 (Lokaliseret 7. marts 2018)

 

3399. Giralt S, Costa L, Schriber J et al. Optimizing autologous stem cell mobilization strategies to improve patient outcomes: consensus guidelines and recommendations. Biol Blood Marrow Transplant. 2014; 20(3):295-308, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24141007 (Lokaliseret 7. marts 2018)

 
 
 
Gå til toppen af siden...