Anti-thymocytglobulin

L04AA

Revideret: 02.07.2020

Anvendelsesområder

Anti-thymocytglobulin (ATG) gives for at supprimere immunsystemet ved transplantation for at forebygge organafstødning. Xenogene, polyklonale antistoffer rettet imod T-celler har været anvendt i mange år som induktionsterapi i tilslutning til organtransplantation. 

ATG gives ofte som induktionsbehandling til immunologisk højrisiko-patienter ved nyretransplantation, mens basiliximab er fundet ligeværdig med ATG som afstødningsprofylakse hos immunologisk lavrisiko-patienter ved nyretransplantation. ATG er førstevalg som induktionsbehandling hos hjerte- og lungetransplanterede. 

ATG anvendes også ved behandling af akut, svær afstødning. 

ATG kan også anvendes til behandling af aplastisk anæmi samt ved graft-versus-host sygdom i forbindelse med allogen stamcelletransplantation, se Allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation

Kanin-ATG gives i kombination med andre immunosuppressiva som fx en calcineurinhæmmer og methotrexat for at forebygge graft versus host-sygdom. Ved aplastisk anæmi anvendes en kombination af ATG, ciclosporin og prednison for at opnå remission. 

Bivirkninger

Der er bivirkninger forbundet med indgift af ATG pga. et såkaldt cytokin-release syndrom, som skyldes, at ATG-binding til T-celler medfører frigørelse af cytokiner, før T-cellerne ødelægges, hvilket kan medføre blodtryksfald, feber, hovedpine, rystelser og diarré. Intravenøs glukokortikoid, antihistamin og antipyretika anbefales forud for ATG-infusion. 

Farmakodynamik

ATG er oprensede IgG-antistoffer, produceret i kaniner eller heste efter immunisering med humane thymusceller. 

ATG er et T-lymfocytdepleterende polyklonalt antistof med affinitet til mange forskellige lymfocytreceptorer, inklusive CD3, HLA klasse I og II samt adhæsionsmolekyler. Det reducerer cirkulerende lymfocytter via komplementafhængig lysering, T-celle-apoptose, og opsonisering. 

Farmakokinetik

ATG gives intravenøst. Behandlingsvarigheden er 5-14 dage, hvor dosis justeres afhængigt af udvikling af leukopeni og trombocytopeni. Den ATG-inducerede lymfopeni kan vare ved i lang tid, men knap halvdelen af patienterne genvinder mere end 50% af lymfocyttallet inden for 3 måneder. Immunisering over for de xenogene IgG-antistoffer ses hos nogle patienter. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Anti-thymocytglobulin Thymoglobuline
Sanofi
pulver til infusionsvæske, opl.  25 mg 1 htg   6.702,80

Referencer

5086. Yeung MY, Gabardi S, Sayegh MH. Use of polyclonal/monoclonal antibody therapies in transplantation. Expert Opin Biol Ther. 2017; 17:339-52, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28092486/ (Lokaliseret 2. juli 2020)

 

5087. Hertig A, Zuckermann A. Rabbit Antithymocyte Globulin Induction and Risk of Post-Transplant Lymphoproliferative Disease in Adult and Pediatric Solid Organ Transplantation: An Update. Transpl Immunol. 2015; 32:179-87, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25936966/ (Lokaliseret 2. juli 2020)

 

2554. Penninga L, Wettergren A, Wilson CH et al. Antibody induction versus placebo, no induction, or another type of antibody induction for liver transplant recipients. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24901467 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 

2553. Penninga L, Møller CH, Gustafsson F et al. Immunosuppressive T-cell antibody induction for heart transplant recipients. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 12, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24297433 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...