Ernæring til større børn og voksne

V06

Revideret: 12.07.2021

Orale og enterale ernæringsprodukter anvendes som eneste ernæring eller som supplement til den almindelige kost. Fødevarer til særlige medicinske formål kan ikke forebygge eller helbrede sygdomme. Fødevarer til særlige medicinske formål skal have lægeligt bestemte ernæringsbehov, som ikke kan opfyldes ved hjælp af en ændring af den normale kost, af andre fødevarer til særlige ernæringsformål eller ved en kombination heraf. 

 

Anvendelsen af fødevarer til særlige medicinske formål skal være sikker, gavnlig og effektiv til opfyldelse af de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til. 

 

Dette stiller følgende krav: 

  • produkterne skal som udgangspunkt indeholde alle næringsstoffer i balanceret mængde svarende til de nordiske næringsstofanbefalinger. Det gælder især, hvis de anvendes som eneste kilde til ernæring, fx må indholdet af mættet fedt ikke overskride anbefalinger fra NNR.
  • amino- og fedtsyreprofilen skal være egnet til, at produktet kan opfylde sit formål.
  • produkterne skal overholde de minimums- og maksimumsgrænser for indhold af vitaminer og mineraler, der er anført i bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål.

 

Præparaterne registreres som fødevarer til særlige medicinske formål. Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med kontrol træffe afgørelser om produktets mærkning, markedsføring og sammensætning. 

 

Markedsføring af fødevarer til særlige medicinske formål 

Se Markedsføring af fødemidler til særlige medicinske formål, Fødevarestyrelsen. 

 

Forhandlere 

For at sikre den nødvendige patientvejledning må fødevarer til særlige medicinske formål kun sælges gennem hospitaler, apoteker, klinikker ledet af læger eller gennem kliniske diætister. 

 

Inddeling 

Ernæringspræparaterne inddeles i følgende grupper: 

 

 

Se også afsnittet Ernæring til spædbørn og småbørn

*-markering af præparater

I produktoversigterne er tilskudsberettigede præparater markeret med *.  

 

Der er udarbejdet præparatbeskrivelser på alle tilskudsberettigede ernæringspræparater, som kan købes på det danske marked, se de enkelte undergrupper. 

 
 
Gå til toppen af siden...