Ernæring til spædbørn og småbørn

V06

Revideret: 09.09.2020

 

Børn har sammenlignet med voksne et stort energibehov pr. kilo. Væksthastigheden er størst i 1. leveår og aftager igennem barndommen. Risikoen for under- eller fejlernæring er derfor større i spædbarnsalderen end senere i barndommen. Samtidig tyder flere studier på, at den tidlige ernæring og vækst også har betydning for risikoen for at udvikle velfærdssygdomme senere i livet. Denne gennemgang fokuserer på ernæringen i det første leveår. 

 

En oversigt over mere detaljeret gennemgang af anbefalinger for spædbarnets ernæring findes i Sundhedsstyrelsens vejledning: Ernæring til spædbørn og småbørn (176)

 

Se også afsnittet Ernæring til større børn og voksne

 

*-markering af præparater 

I produktoversigterne er tilskudsberettigede præparater markeret med *.  

 

Der er udarbejdet præparatbeskrivelser på alle tilskudsberettigede ernæringspræparater, som kan købes på det danske marked, se de enkelte undergrupper. 

Referencer

176. Sundhedsstyrelsen. Ernæring til spædbørn og småbørn - en håndbog for sundhedspersonale. 2019; , https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/ernaering-til-spaedboern-og-smaaboern---en-haandbog-for-sundhedspersonale (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 
 
Gå til toppen af siden...