Glatirameracetat

L03AX

Revideret: 27.05.2020

Glatirameracetat er acetat-saltet af en blanding af syntetiske polypeptider. 

Anvendelsesområder

I kliniske forsøg hos patienter med attakvis multipel sklerose (MS) reducerede glatirameracetat antallet af nye attakker med ca. 30% sammenlignet med placebo og reducerer også nye sygdomsforandringer på MR-scanning. Hos patienter med den første formodede demyeliniserende episode, og typiske MS-forandringer på MR-scanning eller mindre typiske forandringer på MR-scanning kombineret med oligoklonale bånd, hvoraf de fleste opfylder McDonald kriterier 2017 for attakvis MS, medfører behandling med glatirameracetat, at tiden til klinisk sikker MS forlænges, og attakhyppighed og sygdomsprogression reduceres. 

 

Flere sammenlignende undersøgelser har ikke vist forskel i behandlingseffekt mellem glatirameracetat og forskellige interferon-beta præparater.
Der foreligger få oplysninger om, i hvilken grad glatirameracetat påvirker sygdomsprogressionen på længere sigt, og utilstrækkelige oplysninger om glatirameracetats påvirkning af patienternes daglige aktivitetsniveau. 

Behandlingsvejledning

Behandling med glatirameracetat 40 mg subkutant 3 gange ugentlig (eller 20 mg subkutant daglig) er indiceret ved attakvis MS i henhold til McDonald kriterier 2017 med bevaret gangfunktion og med tegn på aktivitet i sygdommen, dokumenteret ved attakker over en forudgående 2-års-periode, samt ved første klinisk veldefinerede demyeliniserende episode, såfremt alternative diagnoser er udelukkede, og patienten bedømmes at være i høj risiko for udvikling af klinisk sikker MS. 

 

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med erfaring i behandling af MS. 

På området findes en behandlingsvejledning fra Medicinrådet

 

Opfølgning af behandling 

Behandling med glatirameracetat bør følges op med klinisk kontrol efter 3 og 6 måneder og derefter hver 6. måned med registrering af attakker, objektiv neurologisk undersøgelse og bivirkninger.
Det anbefales, at der udføres re-baseline MR-scanning efter 6 måneders behandling. MR-scanning gentages efter 12 måneder, herefter årligt og på klinisk indikation.
Det anbefales, at behandlingen erstattes med en kraftigt virkende behandling, såfremt der konstateres klinisk sygdomsaktivitet eller nytilkomne læsioner på MR-scanning. 

 

Se evt. også oversigten over midler mod multipel sklerose

Bivirkninger

Der henvises til oversigten (tabel 1) eller til præparatbeskrivelsen. 

Graviditet

Glatirameracetat kan som den eneste sygdomsmodificerende behandling anvendes under graviditet og kan overvejes hos patienter, som har haft betydelig sygdomsaktivitet før graviditeten og hos patienter med sygdomsaktivitet under aktuelle eller tidligere graviditet.  

Der er data for mere end 5.000 gravide eksponeret for glatirameracetat med kendt udfald af graviditeten. I dette datasæt fra producentens globale farmakovigilance database er der ikke detaljer om eksponeringstidspunkt, varighed eller dosis. Frekvensen af medfødte misdannelser blandt ca. 4.000 levendefødte er omkring 2,5%, hvilket er på niveau med baggrundshyppigheden.  

Hyppigheden af spontanabort er rapporteret til ca. 15%, hvilket ligeledes er på niveau med baggrundshyppigheden.  

Farmakodynamik

Der henvises til oversigten (tabel 1) eller til præparatbeskrivelsen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Glatirameracetat Copaxone®
TEVA
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 28 x 1 ml   352,79
Glatirameracetat Copaxone®
TEVA
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg/ml 12 x 1 ml   411,58
Glatirameracetat Copemyl®
Mylan
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 28 x 1 ml   229,52
 
 
Gå til toppen af siden...