VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) -hæmmere til okulær anvendelse

S01LA

Revideret: 23.08.2021

VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) dannes ved iltmangel i et væv. Det bindes til overfladen af vaskulære, endoteliale celler og inducerer angiogenese, inflammation og øget vaskulær permeabilitet. Disse processer medvirker til udviklingen af uønskede blodkar og blødninger ved våd (neovaskulær) aldersrelateret macula degeneration (AMD) og svær nærsynethed samt til ødemdannelsen ved diabetisk makulært ødem (DME), og retinal veneokklusion (RVO). 

Våd AMD giver ødem i macula. Kardinalsymptomet er formforvrængninger, dvs. lige linjer, buer eller bølger (metamorphopsier). Våd AMD er en subakut tilstand. Tilstanden kan på få uger give irreversibel vævsskade og blivende svært synstab. Ved mistanke om våd AMD bør henvises subakut til øjenlæge, idet Sundhedstyrelsen anbefaler start på behandling inden 14 dage fra diagnosetidspunktet. 

 

Ranibizumab, brolucizumab og aflibercept bindes specifikt til VEGF-A. Herved forhindres VEGF i at binde sig til VEGF-receptorer, hvorved dannelsen af nye kar forhindres og ødem og blødninger svinder. Aflibercept hæmmer også Placenta Groth Factor (PGF), men om dette er relevant for nethindesygdomme er dog uafklaret (3427)

Anvendelsesområder

  • Aflibercept, brolucizumab og ranibizumab har effekt ved våd AMD. Patienter, der behandles rettidigt med VEGF-hæmmer, bevarer synet for 90%, og 30% får synsfremgang, versus 60% og 5% ved traditionel laserbehandling.
  • Ranibizumab og aflibercept har også effekt på synsnedsættelse ved retinal veneokklusion (både grenveneokklusion og centralveneokklusion). Behandling anbefales ikke hos patienter med RVO ved mistanke om irreversibel iskæmisk synstab.
  • Ranibizumab og aflibercept kan desuden bruges ved diabetisk maculaødem.
  • Ranibizumab kan anvendes ved præmatur retinopati (ROP) hos for tidligt fødte børn.
  • Brolucizumab er kun godkendt til AMD.

Behandlingsvejledning

Aflibercept, brolucizumab og ranibuzimab skal gives af øjenlæge under aseptiske forhold, under lokal anæstesi og under dække af lokal applikation af bredspektret antibiotika. 

Behandlingen er klassificeret som udviklingsfunktion og må kun gives på afdelinger udpeget af Sundhedsstyrelsen. 

 

På området findes flere behandlingsvejledninger, bl.a. om aldersrelateret makuladegeneration (våd AMD), diabetisk maculaødem (DME) samt retinal veneokklusion (RVO), se behandlingsvejledning fra RADS og Medicinrådet.  

Præparatvalg

Effekten af ranibizumab og aflibercept er ens, hvis ranibizumab gives med månedlig injektion og afliberecept med 3 initiale månedlige injektioner og herefter hver 2. måned. Følges disse regimer, bliver injektionsbehovet således mindre ved aflibercept. Den registrerede rekommandation for ranibizumab er 3 initiale månedlige injektioner og herefter ved behov. 

 

Brolucizumab er det senest godkendte stof (2019). Medicinrådet har vurderet, at stoffet er dårligere for patienterne end de lægemidler, man bruger i dag, pga. hyppigere forekomst af synstruende bivirkninger. 

Medicinrådet kan derfor ikke anbefale brolucizumab som mulig standardbehandling uanset pris. 

 

Medicinrådet vurderer, at ranibizumab og aflibercept er klinisk ligeværdige.  

Bivirkninger

En af de alvorligste bivirkninger er udvikling af endophthalmitis efter injektionen. Ved udvikling af smerte, lysskyhed, rødme eller nedsat syn skal patienten straks søge øjenklinik.
Det intraokulære tryk kan forøges i op til 60 minutter efter ranibizumab, brolucizumab og aflibercept injektion. Patienten skal derfor kontrolleres indtil 60 minutter efter injektion, enten ved måling af trykket eller ved vurdering af blodperfusionen af nervus opticus. Forøget intraokulært tryk skal behandles med tryksænkende øjendråber. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Brolucizumab Beovu®
Novartis
injektionsvæske, opl. i sprøjte  120 mg/ml 1 stk. (0,165 ml)  
Aflibercept Eylea
Bayer
injektionsvæske, opl.  40 mg/ml 1 stk.  
Aflibercept Eylea
Bayer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg/ml 1 stk.  
Ranibizumab Lucentis®
Novartis
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml 0,23 ml  
Ranibizumab Lucentis®
Novartis
injektionsvæske, opl. i sprøjte  10 mg/ml 1 stk. (0,165 ml)  

Referencer

4979. Nguyen QD, Das A, Do DV et al. Brolucizumab: Evolution through Preclinical and Clinical Studies and the Implications for the Management of Neovascular Age-Related Macular Degeneration. Translational Science Review. 2020; , https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(20)30041-5/pdf (Lokaliseret 14. maj 2020)

 

3427. Nguyen QD, De Falco S, Behar-Cohen F et al. Placental growth factor and its potential role in diabetic retinopathy and other ocular neovascular diseases. Acta Ophthalmol. 2016; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27874278 (Lokaliseret 12. marts 2018)

 
 
 
Gå til toppen af siden...