Interleukin-2-hæmmere

L04AC

Revideret: 02.07.2020

Anvendelsesområder

Induktionsterapi med en interleukin-2-hæmmer anvendes for at mindske risikoen for akut afstødning efter organtransplantionen. Interleukin-2-hæmmeren basiliximab gives som induktionsterapi til immunologisk lavrisiko-patienter ved nyretransplantation sammen med en vedligeholdelsesbehandling, som oftest består af en calcineurinhæmmer, en antimetabolit og prednisolon. Interleukin-2-hæmmere er ikke førstevalg som induktion til hjerte-, lever- og lungetransplanterede.  

Farmakodynamik

Interleukin-2 (IL-2) er et vigtigt cytokin i det cellemedierede immunforsvar. IL-2 secerneres fra aktiverede T-lymfocytter, og dets virkning som vækstfaktor for lymfocytter medieres via IL-2-receptorens α-kæde (CD25), som har høj affinitet for IL-2-molekylet. CD25 præsenteres kun på aktiverede og ikke på hvilende lymfocytter. Immunsuppression ved organtransplantation er blandt andet rettet mod at hæmme syntese af IL-2 og hindre IL-2’s virkningsmekanisme. Hæmning af IL-2’s receptorbinding blokerer for klonal ekspansion af aktiverede T-lymfocytter i det cellemedierede immunforsvar. 

 

En interleukin-2-hæmmer er et monoklonalt CD25-antistof, som hæmmer IL-2’s binding til dets receptors α-kæde (CD25). En IL-2-hæmmer gives som induktionsbehandling for at forebygge akut afstødning efter organtransplantation. 

Basiliximab er et kimært muse-humant monoklonalt CD25-antistof af IgG1-type. Det er et meget selektivt immundæmpende medikament, som kobles til IL-2-receptorens α-kæde. 

Farmakokinetik

Basiliximab gives intravenøst i de første postoperative døgn uden at have nævneværdige bivirkninger eller interaktioner. Basiliximab har en plasmahalveringstid på 7 dage. Det mætter IL-2-receptorerne på cirkulerende lymfocytter i flere uger. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Basiliximab Simulect®
Novartis
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  20 mg 1 sæt (Orifarm)   31.510,40
Basiliximab Simulect®
Novartis
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  20 mg 1 sæt   27.038,70

Referencer

5069. Briasoulis A, Inampudi C, Pala M et al. Induction immunosuppressive therapy in cardiac transplantation: a systematic re-view and meta-analysis. Heart Fail Rev. 2018; 23:641-9, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29532201/ (Lokaliseret 2. juli 2020)

 

2554. Penninga L, Wettergren A, Wilson CH et al. Antibody induction versus placebo, no induction, or another type of antibody induction for liver transplant recipients. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24901467 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 

5070. McKeage K, McCormack PL. Basiliximab: a review of its use as induction therapy in renal transplantation. BioDrugs. 2010; 24:55-76, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20055533/ (Lokaliseret 2. juli 2020)

 
 
 
Gå til toppen af siden...