Midler mod multipel (dissemineret) sklerose

Revideret: 27.05.2020

Følgende indholdsstoffer/lægemidler anvendes i behandlingen af multipel (dissemineret) sklerose: 

 

Sygdomsmodificerende medicin: 

 

Symptomatisk behandling: 

 

Tabel 1. Sygdomsmodificerende midler mod multipel (dissemineret) sklerose. 

 

Indholdsstof  

Indikationer  

Administrations-  

måde  

Dosis  

Svagere virkende præparater (1. linje-behandlinger) 

Interferon beta 1a intramuskulært 

Attakvis MS, CIS 

Intramuskulært 

30 mikrogram 1 gang ugentlig 

Interferon beta 1a subkutant 

Attakvis MS, CIS 

Subkutant 

22 eller 44 mikrogram 3 gange ugentlig 

Interferon beta 1b 

Attakvis MS, CIS 

Subkutant 

250 mikrogram hver 2. dag 

 

Peginterferon 1a 

Attakvis MS 

 

125 mikrogram hver 2. uge 

Glatirameracetat 

Attakvis MS, CIS 

Subkutant 

20 mg daglig eller 40 mg 3 gange ugentlig 

Teriflunomid 

Attakvis MS, (CIS) 

Tablet 

14 mg daglig 

Dimethylfumarat 

Attakvis MS 

Tablet 

240 mg 2 gange daglig 

Kraftigt virkende præparater (2. linje-behandlinger) 

Natalizumab 

Attakvis MS 

Intravenøst 

300 mg hver 4. uge 

Fingolimod 

Attakvis MS 

Tablet 

0,5 mg daglig 

Alemtuzumab 

Attakvis MS 

Intravenøst 

a) 12 mg daglig i 5 fortløbende dage 

b) 12 mg daglig i 3 fortløbende dage 12 måneder efter 1. behandlingsforløb 

Ocrelizumab 

Attakvis og tidlig primær progressiv MS 

Intravenøst 

Initialt 300 mg efterfulgt to uger senere af endnu en infusion af 300 mg. Herefter gives 600 mg hver 6. måned 150 

Cladribin 

Attakvis MS 

Tablet 

40-100 mg fordelt som én daglig dosis i 4 eller 5 dage i hver behandlingsuge. Dosis afhængig af legemsvægt 

CIS: Klinisk isoleret syndrom (= første episode af demyeliniserende sygdom), hvor MR- scanning og bestemmelse af oligoklonale bånd i CSF ikke tillader diagnosen attakvis MS. De fleste patienter med første episode af demyeliniserende sygdom kan i dag med McDonald kriterier 2017 klassificeres som MS. 

 

Yderligere information om behandlingen findes i de enkelte afsnit eller under sygdommen multipel (dissemineret) sklerose.  

 
 
Gå til toppen af siden...