Gamma-hydroxy-butyrat (GHB, fantasy)

Revideret: 31.05.2016

Gamma-hydroxy-butyrat (GHB) er nært beslægtet med GABA og blev oprindeligt udviklet som et anæstesimiddel, men pga. bivirkninger blev det afregistreret i de fleste vestlige lande. 

  

GHB er let at fremstille ud fra GBL (gamma-butyro-lacton), som kan købes på nettet. GBL bruges bl.a. til rengøring af aluminiumsfælge på biler. GHB omtales derfor nogle gange fejlagtig som fælgrens. GHB forhandles almindeligvist i væskeform i mathvide plastflasker med skruelåg, hvor skruelåget brugs som målebæger. Blandt unge taler man derfor om, hvor mange hætter man er til, når flasken går på omgang. 

  

GHB virker ved at binde sig til GABAB-receptorerne i CNS, og krydsreagerer derfor med alkohol og ikke med benzodiazepiner. Især blandingen af GHB og alkohol kan være problematisk, da GHB’s terapeutiske vindue er snævert. Det betyder, at hvis man efter indtagelse af alkohol supplerer rusen med GHB, er der stor risiko for forgiftning, hvor symptomerne er bevidsthedspåvirkning, udsættende respiration og kardial bradykardi. Ved samtidig indtagelse af centralstimulerende stoffer kan der optræde kramper. 

  

GHB er en klar, vandig opløsning, der kun smager en smule salt, så det kan let blandes i en drink, uden det kan smages. Stoffer bliver derfor i nogle tilfælde brugt som "date-rape drug" med den alvorlige konsekvens, at personen, det går ud over, kan få udsættende respiration. Endeligt forhandles stoffet også i krystallinsk form. 

  

Der ses tilfælde, hvor alkoholafhængige, for ikke at lugte af alkohol og kunne klare en arbejdsdag uden abstinenser, erstatter alkoholen med GHB. På den måde undgår man, at ens problem opdages, ligesom man heller ikke behøver at kontakte egen læge mhp. abstinensmedicin. Der ses desuden et vist brug blandt socialt udsatte kroniske alkoholikere. Daglig indtagelse af GHB fører hurtigt til betydelig toleransudvikling, så der skal indtages større og større mængder. Derudover har GHB en kort halveringstid, så hvis personen ikke skal fremstå beruset eller abstinent, kræver det, at GHB indtages i små doser med fire til fem timers interval. 

  

Efter længere tids misbrug af GHB indtræder abstinenserne efter få timer og kan være voldsomme. Da benzodiazepiner primært virker på GABAA-receptorerne, har denne behandling kun ringe effekt og de nødvendige benzodiazepindoser kan derfor blive så store, at respiratorbehandling kan komme på tale.  

  

Behandling af akut intoksikation og abstinenser er en specialistopgave.  

Ved den akutte forgiftning med GHB ses påvirket respiration, lavt blodtryk, uregelmæssig hjerterytme og opkastning. Symptomer der kræver intensiv observation. Mentalt er patienten konfus, agiteret og præget af svimmelhed, men der kan også optræde hallucinationer og delirium. Behandlingen er symptomatisk. 

 
 
Gå til toppen af siden...