Lightergas/lattergas

Revideret: 31.05.2016

Lightergas 

Butangas, som er den gas type der bruges i lightere, er et organisk opløsningsmiddel. Det er især helt unge, der eksperimenterer med brugen af lightergas, og efter at have prøvet det nogle gange holder næsten alle op med misbruget. Det er ekstremt få, som udvikler en egentlig afhængighed af dette rusmiddel. 

Rusenes karakter kan variere meget, lige fra sløvende med påvirket usikker motorik til en mere opkvikkende aggressiv rus. I nogle tilfælde ses også hallucinationer. Efter ophør med indånding af gassen, har rusen en varighed af 15 til 45 minutter. 

Der ses ulykker, hvor misbrugeren bliver forbrændt, hvis blandingen af gas og luft er antændelig. I de situationer kan der optræde forbrænding i lungerne. 

  

Lattergas 

Kvælstofforilte (N2O), også kendt som lattergas, kan købes i ren form, idet gassen leveres i gaspatroner som drivgas til en særlig flødeskums-chiffon. Der er tale om en metalbeholder, som fyldes med piskefløde, låget skrues på og der monteres en gaspatron med lattergas. Når chiffonen aktiveres, laves der flødeskum. Ved misbrug undlades piskefløden og den rene gas indåndes uden tilblanding af ilt, hvilket kan medføre respirationsproblemer og i værste fald dødsfald. 

 

Når gassen indhaleres gentagne gange uden ophold, får man ikke indåndet ilt, men kommer af med kuldioxid. I de tilfælde indtræder der først lufthunger ved lav iltsaturation, og hvis lungerne samtidig er fyldt med gas, kan det føre til kvælning. 

 
 
Gå til toppen af siden...