Dimethylfumarat

L04AX

Revideret: 27.05.2020

Anvendelsesområder

Dimethylfumarat er indiceret til behandling af voksne patienter med attakvis (recidiverende-remitterende) multipel sklerose (MS).  

 

I kliniske forsøg kunne behandling med dimethylfumarat over 2 år nedsætte antallet af attakker med omkring 50 % sammenlignet med placebo, og reducerede forværring på EDSS-skalaen i et ud af 2 studier.  

 

Dimethylfumarat vurderes at have effekt på niveau med de øvrige svagere virkende (1. valg) behandlinger; interferon beta, glatirameracetat og teriflunomid.  

Flere real-world registerstudier har dog foreslået, at dimethylfumarat har en større effekt på attakker end teriflunomid. 

 

Medicinrådet har ligestillet terifunomid og dimethylfumarat som førstevalg til patienter med attakvis MS, undtagen til kvinder med ønske om graviditet inden for det nærmeste år, hvor teriflunomid ikke bør anvendes. 

Behandlingsvejledning

Dimethylfumarat findes som kapsler på 120 mg og 240 mg. Startdosis er 120 mg x 2 dagligt. Efter 7 dage øges dosis til den anbefalede dosis på 240 mg x 2. En midlertidig dosisreduktion til 120 mg x 2 kan reducere forekomsten af rødme og gastro-intestinale bivirkninger, men den anbefalede dosis på 240 mg x 2 bør genoptages inden for 1 måned. 

Kapslerne tages med lidt vand og sluges hele. Det anbefales generelt at indtage dimethylfumarat sammen med mad, da det kan forbedre tolerancen. 

 

Det anbefales, at der udføres re-baseline MR-scanning efter 3-6 måneders behandling. MR-scanning gentages efter 12 måneder, herefter årligt og på klinisk indikation. Det anbefales, at behandlingen erstattes med natalizumab, fingolimod, cladribin eller ocrelizumab, såfremt der konstateres klinisk sygdomsaktivitet eller nytilkomne læsioner på MR-scanning. 

 

På området findes en behandlingsvejledning fra Medicinrådet

 

Se evt. også oversigten over midler mod multipel sklerose

Forsigtighedsregler

Dimethylfumarat kan reducere lymfocyttallet. Inden behandling med dimethylfumarat bør der foreligge en nylig foretaget komplet blodtælling (dvs. inden for de sidste 6 måneder). Dimethylfumarat er ikke blevet undersøgt hos patienter med eksisterende lave lymfocyttal, og der skal udvises forsigtighed ved behandling af disse patienter. Under behandling med dimethylfumarat skal der foretages komplet blodtælling hver 3.måned. Hvis lymfocyttallet falder under 0,5 x 109/l i mere end 6 måneder, skal fortsat behandling vurderes i lyset af andre mulige behandlinger. 

 

Der henvises endvidere til produktresuméet. 

Bivirkninger

Der henvises til oversigten (tabel 1) eller til præparatbeskrivelsen. 

Farmakodynamik

Der henvises til oversigten (tabel 1) eller til præparatbeskrivelsen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Dimethylfumarat Tecfidera
Biogen
enterokapsler  120 mg 14 stk. (blister) (Abacus)   1.076,97
Dimethylfumarat Tecfidera
Biogen
enterokapsler  120 mg 14 stk. (blister)   981,44
Dimethylfumarat Tecfidera
Biogen
enterokapsler  240 mg 56 stk. (blister) (Paranova)   533,17
Dimethylfumarat Tecfidera
Biogen
enterokapsler  240 mg 56 stk. (blister)   481,83
Dimethylfumarat Tecfidera
Biogen
enterokapsler  240 mg 56 stk. (blister) (Orifarm)   538,46
 
 
Gå til toppen af siden...