Midler med virkning på PCSK9

C10AX

Revideret: 18.06.2021

PCSK9 (proprotein-konvertase-subtilisin/kexin-type 9) er et protein, som kodes af genet PCSK9, der blev det tredje kendte gen, der er relateret til familiær hyperkolesterolæmi. PCSK9 produceres i leveren og frisættes til blodbanen, hvorfra det udøver sin effekt ved at binde sig til LDL-receptoren. Denne binding forhindrer genbrug af LDL-receptoren, hvilket mindsker den generelle LDL-receptor effektivitet. Ved hæmning af enten funktionen af PCSK9 eller syntesen af PCSK9 kan man opnå en øget LDL-receptor effektivitet og dermed en mere effektiv clearing af LDL-kolesterol fra blodet. Hæmning af PCSK9 anses som en dokumenteret farmakologisk behandlingsmulighed til reduktion af LDL-kolesterol med henblik på at reducere risikoen for aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom. 

 

Der findes således to typer lægemidler, der på hver sin måde virker via påvirkning af PCSK9-proteinet og medfører signifikant reduktion af LDL-kolesterol i blodet. Lægemidlerne omfatter de hidtil kendte PCSK9-hæmmere og en ny lægemiddelgruppe, der betegnes som PCSK9-syntesehæmmere. 

 

PCSK9-hæmmere 

PCSK9-hæmmerne omfatter en gruppe monoklonale antistoffer, der forhindrer bindingen af PCSK9 til LDL-receptorerne, hvorved aktiviteten af LDL-receptorerne øges og dermed clearingen af LDL-kolesterol i blodet. 

 

Flere monoklonale antistoffer mod PCSK9 er nået til de kliniske studier. Fælles for alle studier er, at antistoffet er givet subkutant med dosering hver anden eller hver fjerde uge og medfører en gennemsnitlig reduktion af LDL-koncentrationen med 45-65% sammenlignet med placebo.  

 

Der foreligger to positive endepunktsstudier med PCSK9-hæmmer behandling i kombination med statin og flere studier pågår (3243) (4659). Forebyggende behandling med lipidregulerende midler skal dog fortsat baseres på et fundament af statin, kolesterolabsorptionshæmmere og eventuelt anionbytter. 

 

Behandling med PCSK9-hæmmere overvejes i kombination med statin og anden lipidsænkende behandling til høj-risiko patienter, der ikke er tilfredsstillende behandlet med den maksimalt tolererede dosis statin (i anførte kombinationsbehandling) - eller hvor statin er kontraindiceret. 

 

PCSK9-syntesehæmmere 

PCSK9-syntesehæmmeren incliseran er en kolesterolsænkende, dobbeltstrenget, lille interfererende ribonukleinsyre (siRNA), som er konjugeret på den kodende streng med triantennært N-acetylgalactosamin (GalNAc) for at sikre optagelsen i hepatocytterne. I hepatocytterne udnytter inclisiran RNA-interferensmekanismen og medfører katalytisk nedbrydning af mRNA for PCSK9. Denne intracellulære hæmning af PCSK9 syntesen medfører en øget recirkulation af LDL-C-receptoren og ekspression på hepatocytcelleoverfladen, hvilket øger optagelsen af LDL-C og reducerer LDL-C-niveauerne i cirkulationen. 

 

Lægemidlet gives som en enkel subkutan injektion ved start, igen efter tre måneder og herefter hver 6. måned. 

 

En samlet fase III analyse af incliseran viste, at subkutan administration medfører en reduktion af LDL-kolesterol på mellem 50-55% allerede efter 90 dage, som blev opretholdt ved langvarig behandling. Virkningen af incliseran på den kardiovaskulære morbiditet og mortalitet er imidlertid endnu ikke klarlagt. 

 

Behandling med PCSK9-hæmmere eller PCSK9-syntesehæmmere kan overvejes i kombination med statin og anden lipidsænkende behandling til høj-risiko patienter, der ikke er tilfredsstillende behandlet med den maksimalt tolererede dosis statin (i anførte kombinationsbehandling) - eller hvor statin er kontraindiceret. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Inclisiran Leqvio
Novartis
injektionsvæske, opl. i sprøjte  284 mg 1 stk.  
Alirocumab Praluent
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  75 mg 2 stk.   157,10
Alirocumab Praluent
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  75 mg 6 stk.   156,70
Alirocumab Praluent
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  150 mg 2 stk.   78,55
Alirocumab Praluent
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  150 mg 6 stk.   78,35
Alirocumab Praluent
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  300 mg 3 stk.   78,35
Evolocumab Repatha
Amgen
injektionsvæske, opl. i pen  140 mg 1 stk.   152,70
Evolocumab Repatha
Amgen
injektionsvæske, opl. i pen  140 mg 2 stk.   153,16
Evolocumab Repatha
Amgen
injektionsvæske, opl. i pen  140 mg 6 stk.   151,42

Referencer

5288. Ray KK, Wright RS, Kallend D et al. Two Phase 3 Trials of Inclisiran in Patients with Elevated LDL Cholesterol. N Engl J Med. 2020; 382:1507-19, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32187462/ (Lokaliseret 18. juni 2021)

 

4659. Schwartz GG, Steg PG, Szarek M et al. Alirocumab and Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome. N Engl J Med. 2018; 378(22):2097-2107, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30403574 (Lokaliseret 30. juli 2019)

 

3243. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC et al. Evolucomab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease. N Engl J Med. 2017; 376(18):1713-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28304224 (Lokaliseret 22. januar 2018)

 
 
 
Gå til toppen af siden...