Angiotensin II-receptorblokker og neprilysin-inhibitor i kombination

C09DX

Revideret: 06.05.2020

Kombinationsbehandling med neprilysin-hæmmer og angiotensin II-antagonist er et nyt behandlingskoncept. Neprilysin eller neutralt endopeptidase er et enzym, som forekommer bredt i kroppen - især i nyrerne - hvor peptidhormoner som endothelin og atrialt natriuretisk peptid inaktiveres. Ved at hæmme neprilysin øges bl.a. virkningen af disse peptider. Hermed udløses vasodilation, natriurese, renin-aldosteronhæmning og reduktion i sympatikusaktivitet, alt sammen ønskede effekter ved hjertesvigt (3666)

Anvendelsesområder

Behandling af voksne med symptomatisk kronisk systolisk hjertesvigt 

Behandlingen erstatter anden behandling med ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorantagonist. Kombinationen sacubitril/valsartan (103/97 mg) 2 gange dgl. har i et randomiseret kontrolleret studie (RCT) været bedre end enalapril 10 mg 2 gange dgl.  

 

Derfor overvejes behandling med sacubitril/valsartan til patienter med symptomatisk hjertesvigt med LVEF < 35%, systolisk blodtryk > 95 mmHg og BNP >150 pg/ml [43 pmol/l] eller NT-pro-BNP >600 pg/ml [71 pmol/l] trods maksimalt tolerable doser af den basale hjertesvigtsbehandling, og som er afklaret mht. revaskularisering, kardial resynkronisering (CRT) og arytmi (4931)

Forsigtighedsregler

Følgende forholdsregler iagttages ved opstart af sacubitril/valsartan (4931)

  1. Behandlingen monitoreres som ved ACE-hæmmer, dvs. med blodtryk, nyrefunktion, og symptomer på angioødem. Der pauseres med ACE-hæmmer 36 timer før start af sacubitril/valsartan.
  2. Anbefales generelt ikke til patienter med eGFR < 30 ml/min/1,73 m2.
  3. Patienter, der forinden fik maksimal dosis ACE-hæmmer/angiotensin II-antagonist, kan starte sacubitril/valsartan (49/51 mg) x 2 og optitreres efter 1-2 uger. Patienter, der forinden fik lav dosis ACE-hæmmer/angiotensin II-antagonist, starter med sacubitril/valsartan (24/26 mg) x 2, og der optitreres efter 3-4 uger.

 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  24 mg + 26 mg 28 stk. (blister)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  24 mg + 26 mg 28 stk. (blister) (Abacus)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  24 mg + 26 mg 28 stk. (blister) (Paranova)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  24 mg + 26 mg 28 stk. (blister) (Orifarm)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  97 mg + 103 mg 56 stk. (blister) (2care4)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  97 mg + 103 mg 56 stk. (blister) (Abacus)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  97 mg + 103 mg 56 stk. (blister) (Orifarm)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  97 mg + 103 mg 56 stk. (blister) (Paranova)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  97 mg + 103 mg 56 stk. (blister)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  97 mg + 103 mg 168 stk. (blister) (Abacus)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  97 mg + 103 mg 168 stk. (3 x 56) (blister)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  97 mg + 103 mg 168 stk. (blister) (Paranova)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  97 mg + 103 mg 168 stk. (blister)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  97 mg + 103 mg 168 stk. (blister) (Orifarm)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  97 mg + 103 mg 168 stk.(3x56)(blister) 2care4  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  49 mg + 51 mg 56 stk. (blister) (2care4)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  49 mg + 51 mg 56 stk. (blister) (Paranova)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  49 mg + 51 mg 56 stk. (blister) (Orifarm)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  49 mg + 51 mg 56 stk. (blister) (Abacus)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  49 mg + 51 mg 56 stk. (blister)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  49 mg + 51 mg 168 stk. (blister) (2care4)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  49 mg + 51 mg 168 stk. (3 x 56) (blister)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  49 mg + 51 mg 168 stk. (blister) (Paranova)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  49 mg + 51 mg 168 stk. (blister) (Abacus)  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  49 mg + 51 mg 168 stk.(3x56)(blister)Orifarm  
Sacubitril
Valsartan
Entresto
Novartis
filmovertrukne tabletter  49 mg + 51 mg 168 stk. (blister)  

Referencer

4931. Egstrup K, Køber L, Nielsen OW et al. Kronisk hjertesvigt. Dansk Cardiologisk Selskab. 2019; , https://nbv.cardio.dk/chf (Lokaliseret 30. april 2020)

 

3666. MacMurray JJ, Packer M, Desai AS et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014; 371(11):993-1004, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25176015 (Lokaliseret 11. juni 2018)

 
 
 
Gå til toppen af siden...