Midler mod corneaætsninger

S01X

Revideret: 19.05.2020

Øjnene kan blive ætset, hvis der sprøjtes syre, base eller kalk i øjnene. Tilstanden kræver hurtig behandling for at undgå blivende forandringer. 

Anvendelsesområder

Moderat til alvorlig limbal stamcellemangel, unilateralt og bilateralt, forårsaget af fysiske eller kemiske okulære forbrændinger. 

Behandlingsvejledning

Øjenætsning  

Ved ætsning af cornea og conjunctiva skylles øjet hurtigst muligt med store mængder vand. Det er underordnet, om der anvendes postevand, fysiologisk saltvand eller destilleret vand. Postevand er let tilgængeligt, og tidsfaktoren har afgørende betydning. Man sørger for, at der også skylles i øvre og nedre fornix. Hvis patienten bærer kontaktlinse, skal denne straks fjernes.
 

Ved syre- eller baseætsning vil fortynding med de rigelige vandmængder hurtigt bringe pH inden for tolerable værdier (pH 5-9). Stærk baseætsning er ofte alvorligere end syreætsninger, og ophør af skylning ved baseætsning bør derfor konfereres med specialist. 
 

Kalkætsning. Kalk er stærkt basisk. Først fjernes kalkpartikler med tør vatpind. Herefter skylles som beskrevet ovenfor. Derefter kan der behandles med dinatriumedetat (EDTA), som binder de ikke fjernede calciumioner. Der dryppes hyppigt, mens patienten transporteres til specialist. 

  

Desuden findes et middel til implantation ved alvorlig limbal stamcellemangel forårsaget af fysiske eller kemiske okulære forbrændinger. Administration af dette præparatet må kun forestås af specialuddannede kirurger på sygehuse. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Corneaepithelceller Holoclar
Holostem
vævskultur, levende   1 dose  
 
 
Gå til toppen af siden...