Angiotensin II-receptorblokker og neprilysin-inhibitor (ARNi) (Hjerteinsufficiens)

C09DX

Revideret: 30.04.2020

Består af valsartan og neprilysin-inhibitoren sacubitril. Neprilysinhæmning medfører bl.a. stigning i natriuretiske peptider og cyclisk guanosinmonofosfat (cGMP). Hermed udløses vasodilatation, natriurese, renin-aldosteronhæmning og reduktion i sympatikusaktivitet. Stoffet har således komplementære effekter til behandling med angiotensin II-receptorblokkere. 

Anvendelsesområder

Behandling af voksne med symptomatisk kronisk systolisk hjertesvigt. Behandlingen erstatter anden behandling med ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorblokker (ARB). Den kliniske erfaring med ARB og neprilysin i kombination er endnu begrænset, men udskiftning af ACE-hæmmer/ABR behandling med ARNi bør overvejes hos patienter, der er stabile på traditionel hjertesvigtsmedicin, hvis: 

  • De fortsat har symptomatisk hjertesvigt (NYHA II-IV) med venstre ventrikel EF ≤ 35 %
  • Systolisk blodtryk ≥ 95 mmHg
  • BNP > 150 pg/ml eller NT-pro-BNP > 600 pg/ml (71 pmol/l) (lavere grænser hos patienter, der har været indlagt med hjertesvigt inden for det sidste år).

Behandlingsvejledning

Der er begrænset erfaring hos patienter, som ikke er i forudgående behandling med en ACE-hæmmer eller en Angiotensin II-receptorblokker. Denne forbehandling er derfor et krav, før ARNi-behandling indledes. Der gælder samme forholdsregler for valsartan/sacubitril som ved opstart af ACE-hæmmer/ARB mht. at indlede behandlingen i lav dosis under nøje monitorering af blodtryk, nyrefunktion, og symptomer på angioødem. 

 

Startdosis er 50 mg (24 + 26 mg) x 2 og der optitreres efter 1-2 uger. Der pauseres med ACE-hæmmer/ARB 36 timer før behandlingsstart. Måldosis er 200 mg (97 + 103 mg) x 2. Det anbefales indtil videre, at behandlingen initieres og kontrolleres af speciallæger i kardiologi eller afdelinger, som behandler kardiologiske patienter.  

 

Se endvidere Angiotensin II-receptorblokker og neprilysin-inhibitor i kombination. 

 
 
Gå til toppen af siden...