Svagere virkende præparater (1. linje-behandlinger) mod attakvis multipel sklerose

Revideret: 27.05.2020

Tabel 1. 

Præparat  

Vigtigste virkningsmekanismer  

Effekt på attakker *  

Vigtigste bivirkninger  

Interferon beta 

Rekombinant cytokin. Virkningsmekanismen kun delvis kendt. Virker antiinflammatorisk ved at inducere immunmodulerende faktorer og celler, dæmpe T-celle aktivering og hæmme cellemigration 

Ca. 30% færre attakker 

Hyppigt forekommende: Influenzasymptomer inkl. hovedpine, feber og led/muskelsmerter; reaktioner på indstiksstedet, neutraliserende antistoffer, leverpåvirkning. 

Glatirameracetat  

Immunmodulerende peptidblanding. Inducerer anti-inflammatoriske T2-celler, der ved aktivering ved glatirameracetat kan passere blod-hjerne barrieren og frigør antiinflammatoriske cytokiner, der i CNS hæmmer aktiviteten af omkringliggende autoaggressive T-celler (bystander-suppression) 

Ca. 30% færre attakker 

Hyppigt forekommende: Reaktioner på indstiksstedet, atrofiske hudforandringer på indstiksstedet, systemiske reaktioner med palpitationer, takykardi, vasodilatation og dyspnø (optræder sjældent mere end enkelte gange hos den samme patient); overfølsomheds-reaktioner med hududslæt, ødemer eller urticaria. 

Teriflunomid  

Hæmmer enzymet dihydro-oratat dehydrogenase, hvorved pyrimidinsyntesen hæmmes, hvilket giver en immunsupprimerende effekt med hæmning af proliferation af autoreaktive B- og T-celler 

Ca. 30% færre attakker 

Relativt hyppigt ses: Gastro-intestinale gener, hårtab (15%), leverpåvirkning. 

Dimethylfumarat  

Dimethylfumarat har antiinflammatoriske og immunmodulerende effekter og menes at aktivere Nrf2 proteinet, der inducerer antioxidantgener og beskytter mod cellebeskadigelse, samt effekter på immunceller medførende et fald i cirkulerende lymfocytter 

Ca. 50% færre attakker 

Hyppigt optræder: Gastro-intestinale gener (15%), flushing (15%).
Enkelte tilfælde af progressiv multifokal leukoencephalitis er rapporteret, primært hos patienter med lymfopeni. 

 

* i placebo-kontrollerede fase III undersøgelser 

 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Indholdsstoffer  

Kontraindiceret  

ved stærkt  

nedsat nyrefunktion  

Kontraindiceret  

ved stærkt  

nedsat leverfunktion  

Interferon beta-1a 

Nej 

Nej 

Interferon beta-1b 

Nej 

Ja 

Glatirameracetat 

Nej 

Nej 

Teriflunomid 

Nej 

Ja 

Dimethylfumarat 

Nej  

Nej 

For yderligere information om kontraindikationer henvises til de enkelte præparatbeskrivelser. 

 
 
Gå til toppen af siden...