Antistoffer mod recidiv af Clostridioides difficile infektion (CDI)

J06BB

Revideret: 13.05.2020

Bezlotoxumab er et humant monoklonalt antistof fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi, der binder til C. difficile-toksin B og neutraliserer dets aktivitet. 

Anvendelsesområder

  • Bezlotoxumab kan anvendes som profylakse mod recidiv af C. difficile-infektion (CDI) hos voksne med høj risiko for recidiv af CDI.
  • Administreres sammen med antibakteriel behandling mod CDI.
  • Bezlotoxumab er ikke en behandling mod CDI og har ingen virkning på den aktuelle CDI-episode. Der foreligger ingen data vedrørende bezlotoxumabs virkning, hvis det gives efter de første 10-14 dages antibakterielle behandling mod CDI.
  • Erfaring med bezlotoxumab er begrænset til en enkelt CDI-episode og engangsadministration.
  • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger efter behandling med bezlotoxumab (rapporteret hos ≥ 4 % af patienterne inden for de første 4 uger efter infusion) var kvalme, diarré, temperaturstigning og hovedpine. Disse bivirkninger blev rapporteret med samme hyppighed hos patienter i placebogruppen og i bezlotoxumab-gruppen. 

Farmakodynamik

Bezlotoxumab er et humant monoklonalt antitoksin-antistof, der binder med høj affinitet til C. difficile-toksin B og neutraliserer dets aktivitet. Bezlotoxumab forebygger recidiv af CDI ved at give passiv immunitet over for toksin dannet som følge af udvækst af persisterende eller nyerhvervede C. difficile-sporer. 

Farmakokinetik

Bezlotoxumab administreres intravenøst som infusion, og biotilgængeligheden er derfor øjeblikkelig og fuldstændig. 

Bezlotoxumab elimineres primært fra kroppen via proteinnedbrydning. 

Ingen behov for dosisreduktion hos ældre eller hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Bezlotoxumab Zinplava
MSD
konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml 1 stk.  

Referencer

3142. Mark H, Wilcox M D, Dale N et al. Bezlotozumab for Prevention of Recurrent Clostridium difficile Infection. N Engl J Med. 2017; 376(4):305-17, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28121498 (Lokaliseret 2. juli 2019)

 
 
 
Gå til toppen af siden...