Lanadelumab

B06AC05

Revideret: 28.05.2020

Lanadelumab er et fuldt humant IgG1 monoklonalt antistof mod plasmakallikrein. Ved hæmning af kallikreinaktiviteten begrænses fraspaltning af det vasodilaterende peptid bradykinin fra højmolekylært kininogen. Med lanadelumab kan man ved hæmning af bradykinindannelsen forebygge angioødemanfald hos patienter med hereditært angioødem.  

Lanadelumab gives som subkutan injektion, initialt 300 mg hver 2. uge. Tiden til maksimal plasmakoncentration er ca. 5 dage, og den teminale halveringstid er ca. 2 uger. Den forventede tid til steady state-koncentration er ca. 70 dage. I fase III studiet HELP medførte behandlingen 87% færre anfald end i placebogruppen. 40% af patienterne fik let forlænget aktiveret partiel tromboplastintid (APTT), men ingen klinisk øget blødningstendens.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Lanadelumab TAKHZYRO
Takeda Pharma
injektionsvæske, opl. i hætteglas  300 mg 1 stk.  
Lanadelumab TAKHZYRO
Takeda Pharma
injektionsvæske, opl. i sprøjte  300 mg 1 stk.   9.549,18

Referencer

4608. Banerji A, Busse P, Shennak M et al. Inhibiting Plasma Kallikrein for Hereditary Angioedema Prophylaxis. N Engl J Med. 2017; 376(8):717-28, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28225674 (Lokaliseret 18. juli 2019)

 
 
 
Gå til toppen af siden...